ศาลรัฐธรรมนูญ ยกคำร้อง “ธนาธร” ขอเลิกคำสั่ง หยุดปฏิบัติหน้าที่

ศาลรัฐธรรมนูญ ยกคำร้อง “ธนาธร” ขอเลิกคำสั่ง หยุดปฏิบัติหน้าที่

ประเด็นน่าสนใจ

ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

โดยที่ประชุมได้พิจารณาคำร้องของผู้ถูกร้อง ที่ขอให้ศาลพิจารณาคำร้องขอให้ยกเลิกคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยหรือคำสั่งโดยเร่งด่วนแล้ว เห็นว่ายังไม่ปรากฏพฤติการณ์อันเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลง คำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เดิม จึงให้ยกคำร้องขอ

และต่อจากนั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยว่า จะมีการไต่สวนพยานบุคคล โดยจะหมายเรียกพยานบุคคลใดและพยานเอกสารฉบับใดบ้าง กำหนดนัดอภิปรายต่อในวันที่ 11 ก.ย.

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติรับคำร้องกรณีส.ส.32 ถือหุ้นสื่อ

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 33 คน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญยังมีมติรับคำร้องกรณี ส.ส.32 ราย เข้าข่ายถือเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ อันขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98(3)

สำหรับคำร้องของผู้ร้องในส่วนของผู้ถูกร้องจำนวน 32 คน เห็นว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 7(5)แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจึงสั่งรับคำร้องเฉพาะของผู้ถูกร้อง จำนวน 32 คน ไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้ง 32 คนเพื่อยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

สำหรับคำขอให้ผู้ถูกร้องทั้ง 32 คนหยุดปฏิบัติหน้าที่นั้น เห็นว่ารัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง บัญญัติเงื่อนไขไว้ว่าจะต้อง “ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง” แต่ในคดีนี้ไม่มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงจึงไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานอื่นใดให้ใช้เป็นฐานแห่งการพิจารณา คงมีเพียงหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทระบุวัตถุที่ประสงค์กับสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ซึ่งเป็นเอกสารประกอบคำร้องเท่านั้น ไม่ปรากฏแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทฯ(แบบ สสช.๑) และแบบนำส่งงบการเงินของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทว่ามีรายได้จากการประกอบกิจการใด
กรณีจึงยังไม่มีมูลให้เห็นว่าผู้ถูกร้องประกอบธุรกิจใด ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะต้องดำเนินการไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงให้ยุติเสียก่อน เมื่อยังไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้อง

จำนวน 32 คนมีกรณีตามที่ถูกร้อง ในชั้นนี้จึงยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้งสามสิบสองคนหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง

โจ๋อังกฤษกินเฟรนฟรายทุกวันสุดท้าย ‘ตาบอด’ ถาวร

ประเด็นน่าสนใจ

วารสารการแพทย์ประจำปีของอังกฤษ อินเทอร์นัล เมดิซีน ยกตัวอย่างหลังวัยรุ่นชาวอังกฤษที่ไม่ถูกเปิดเผยชื่อวัย 17 ปีรายหนึ่ง ซึ่งอาศัยในเมืองบริสตอลของอังกฤษ ต้องกลายเป็นคนตาบอดอย่างถาวร เนื่องจากเลือกรับประทานแต่มันฝรั่งทอด และมันฝรั่งขบเคี้ยวบรรจุกระป๋อง เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมการกินในแบบเดียวกัน

ดร.เดนีซ เอทาน ระบุว่า วัยรุ่นที่เข้ารับการรักษารายนี้ มีพฤติกรรมเลือกรับประทานที่ผิดปกติ โดยนับตั้งแต่เรียนจบชั้นประถมศึกษา เขาก็รับประทานแต่ฝรั่งทอด จากร้านฟิชแอนด์ชิพส์ ซึ่งเป็นร้านขายอาหารจานหลักของอังกฤษทุกวัน นอกเหนือจากนี้ก็รับประทานเพียงมันฝรั่งขบเคี้ยวบรรจุกระป๋อง ขนมปัง หรือแฮม ในบางวัน

อย่างไรก็ตาม คนไข้รายนี้ปฏิเสธที่จะรับประทานผักและผลไม้อย่างสิ้นเชิง โดยให้เหตุผลว่าไม่ชอบสัมผัสเวลาเคี้ยวของอาหารประเภทอื่นๆ และเลือกรับประทานแต่มันฝรั่งทอด โดยการเลือกรับประทานอาหารจำพวกนี้เป็นเวลานานทำให้ร่างกายขาดวิตามินที่จำเป็นไป

ทั้งนี้รายงานระบุว่า วัยรุ่นรายนี้เข้ารับการรักษาตั้งแต่อายุ 14 ปี โดยแพทย์สังเกตเห็นว่าเขาเริ่มมีอาการเหนื่อยล้าง่าย ตามด้วยการสูญเสียมวลกระดูกทั้งที่เกิดขึ้นกับเด็กได้ยาก แต่กระนั้นส่วนสูงของเขายังคงปกติและไม่แสดงอาการขาดสารอาหารเลยจนอายุได้ 17 ปี การจ่ายยาวิตามินเสริมก็ไม่เกิดผลอีกต่อไป และต่อมาคนไข้ก็สูญเสียการมองเห็น หลังเกิดจุดบอดตรงกลางเลนส์ดวงตา โดยแพทย์เผยว่าร่างกายของเขามีวิตามินบี 12 ทองแดงและซีลีเนียมต่ำ

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยจากโรงเรียนแพทย์บริสตอลและโรงพยาบาลบริสตอล ตรวจสอบกรณีและสรุปว่าคนไข้รายนี้ ป่วยเป็นโรคประสาทตาเสื่อมซึ่งเป็นความผิดปกติของเส้นประสาทตา โดยนักวิจัยกล่าวว่าการรับประทานอาหารที่ไม่ดีอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้

ที่มา edition.cnn.com

เกาะติด ‘เฮอร์ริเคนโดเรียน’ ขึ้นฝั่งรัฐฟลอริดาแล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

4 กันยายน 2562 :  ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติ ระบุว่า พายุเฮอร์ริเคนโดเรียน ได้ขึ้นฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐฟลอริดา ในสหรัฐฯแล้ว โดยขณะนี้ เฮอร์ริเคนโดเรียน มีความเร็วลมอยู่ที่ 115 กม. ต่อชั่วโมง และลมกระโชกแรง 144 กม. ต่อชั่วโมง โดยสำนักข่าว ‘ซีเอ็นเอ็น’ รายงานว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งของรัฐฟลอริด้านั้น กำลังเผชิญกับกระแสลมแรงและฝนฟ้าคะนองอยู่ในขณะนี้

ภาพความเสียหายหลังเฮอร์ริเคนโดเรียนพัดถล่มประเทศบาฮามาส ซึ่งเป็นประเทศตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตะวันออกของรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ด้วยความรุนแรงระดับ 5

ภาพความเสียหายหลังพายุเฮอร์ริเคน โดเรียนถล่ม เกาะ Abaco ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศบาฮามาสตอนเหนือ

ดร. ฮิวเบิร์ต มินนิส นายกรัฐมนตรีแห่งบาฮามาส เปิดเผยว่า พายุเฮอร์ริเคนโดเรียนพัดถล่มเมือง Hubert ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศบาฮามาส ซึ่งเมืองนี้เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนกว่าร้อยละ 60 ของประชาชนทั้ง

นอกจากนี้ผู้นำบาฮามาส ยังเปิดเผยด้วยว่า สำนักงานใหญ่ ที่ทำหน้าที่จัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (NEMA) ชุมชน Treasure Cay, Cooperstown ถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอก เพราะอิทธิพลของพายุ ทำให้ประชากรอย่างน้อย 30 คน ติดอยู่ภายในชุมชนแห่งนี้ ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ ในขณะที่พื้นที่ดังกล่าว ยังคงเป็นพื้นที่สีเหลืองที่เสี่ยงต่ออันตรายจากภัยพิบัติ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีแห่งบาฮามาส ยังระบุด้วยว่าเฮอร์ริเคนโดเรียนเป็น “วิกฤตการณ์ระดับชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศของเรา”

ดร. ฮิวเบิร์ต มินนิส นายกรัฐมนตรีแห่งบาฮามาส

นักวิเคราะห์ประเมินว่า เฮอริเคนดอเรียนอาจสร้างความเสียหายต่อธุรกิจประกันมูลค่าอย่างน้อย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

“มิวนิก รี” บริษัทประกันจากเยอรมนี ระบุว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งล่าสุดที่สร้างความเสียหายต่อธุรกิจประกันมากกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คือเฮอร์ริเคนมาเรีย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี 2560

ขณะที่หน่วยงานของสหประชาชาติ หรือ UN ประเมินจำนวนผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือหลังเฮอร์ริเคนดอเรียนพัดถล่มเกาะอะบาโค และเกาะแกรนด์ บาฮามาของบาฮามาส โดยนายแมทธิว คอเครน โฆษกขององค์กรกาชาด กล่าวว่า จะเน้นการช่วยเหลือไปที่ผู้คน 20,000 คนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

นายคอเครน กล่าวว่า มีบ้านเรือนเกือบร้อยละ 45 ได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายอย่างรุนแรง และผู้คนราว 62,000 คนจากทั้ง 2 เกาะ ต้องได้รับน้ำดื่มสะอาด

ด้านโฆษกของโครงการอาหารโลก หรือ WFP ระบุว่า ตัวเลขเบื้องต้นซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันประเมินว่า มีผู้คนต้องการอาหารบนเกาะอะบาโคมากกว่า 14,000 คน และมีผู้คนต้องการอาหารบนเกาะแกรนด์ บาฮามาอีก 47,000 คน


 

3 กันยายน 2562 :  ผู้อยู่อาศัยในรัฐฟลอริดา ของสหรัฐฯ เริ่มได้รับผลกระทบจากพายุโดเรียนแล้ว หลังจากมีฝนโปรยปรายลงมาเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง และมีลมกรรโชกแรง

อย่างไรก็ตามในขณะนี้พายุลูกนี้ได้อ่อนกำลังลงเหลือความรุนแรงในระดับ 3 จากในตอนแรกที่มีความรุนแรงสูงสุดถึงระดับ 5 โดยขณะนี้โดเรียนมีความเร็วลมอยู่ที่ 190 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เจ้าหน้าที่ยังยืนยันว่า อาณุภาพของพายุลูกนี้ยังคงน่ากลัวเพราะสามารถสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและแนวชายฝั่งได้

ก่อนหน้านี้พายุเฮอร์ริเคนโดเรียนได้พัดขึ้นฝั่งถล่มเกาะบาฮามาส ( เป็นประเทศตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตะวันออกของรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา) โดยสำนักข่าว ‘ซีเอ็นเอ็น’ ระบุว่าพายุลูกนี้เป็นพายุลูกที่รุนแรงที่สุดที่เคยถล่มเกาะบาฮามาสมา ซึ่งล่าสุด มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 5 ราย และมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนัก

ภาพความเสียหายหลังเฮอร์ริเคนโดเรียนถล่มชายฝั่งใกล้รีสอร์ทในเขตโฮปทาวน์

นักพยากรณ์ชี้ว่า เฮอร์ริเคนโดเรียนน่าจะพัดขึ้นฝั่งรัฐฟลอริดา สหรัฐฯ ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น โดยทางการมีคำสั่งให้ประชาชนชาวอเมริกันหลายล้านคนอพยพออกจากที่อยู่อาศัยแล้ว

ส่วนทางด้านทางการสหรัฐฯ มีการยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 2,700 เที่ยว เนื่องจากพายุเฮอร์ริเคนโดเรียนได้พัดเข้ามาใกล้ฝั่งสหรัฐฯเข้าไปทุกขณะ ส่วนสายการบินเดลต้า แอร์ไลน์ได้ยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับในเส้นทางระหว่างเกาะบาฮามาสเนื่องจากเครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้ เพราะอาจได้รับอันตรายจากอิทธิพลของพายุลูกนี้

ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐ (เอ็นเอชซี) ในเมืองไมอามี รัฐฟลอริดาออกประกาศเตือน เฮอริเคน “ดอเรียน” ทวีกำลังขึ้นเป็นเฮอริเคนระดับ 4 ซึ่งถือว่า “อันตรายอย่างยิ่ง” โดยมีความเร็วลมสูงสุดถึง 215 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังหอบกระแสลมและฝนข้ามแอตแลนติกมุ่งหน้าสู่รัฐฟลอริดา

คาดว่าจะก่อคลื่นพายุซัดฝั่งหรือ “สตอร์ม เซิร์จ” สูงตั้งแต่ 3-4.5 เมตรบริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่เกาะ โดย มีความเร็วลมสูงสุดที่ 85 ไมล์ต่อชั่วโมง

ทั้งนี้ทางการสหรัฐคาดการณ์ว่า เฮอริเคน “ดอเรียน” จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งตะวันออกของรัฐฟลอริดาในเช้าวันนี้ (2 ก.ย.) ระหว่างนี้ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มกันตุนอาหาร น้ำดื่ม และเสบียงอื่น ๆ ที่จำเป็น ขณะที่ปั๊มน้ำมันบางแห่งมีผู้คนแห่นำรถไปเติมน้ำมันจนหมดเกลี้ยงไม่มีจำหน่าย

อิทธิพลของเฮอริเคนดอเรียนอาจส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันหลายล้านคน รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในรัฐฟลอริดาอย่าง วอลท์ ดิสนีย์ เวิลด์ และรีสอร์ตหรู มาร์-อา-ลาโก ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในย่านปาล์มบีช

มีรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเยือนโปแลนด์ และจะอยู่ดูแลสถานการณ์ภายในประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่า รัฐบาลกลางสหรัฐมีทรัพยากรเพียงพอในการรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากพายุเฮอร์ริเคนโดเรียน

เว็บไซต์ แอคคู เวเธอร์ ได้ประเมินความเสียหายที่อาจเกิดจากเฮอร์ริเคนโดเรียน โดยระบุว่า ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโดยพายุเฮอร์ริเคนดอเรียนน่าจะอยู่ที่ 8,000-10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 245,000 ล้าน ถึง 306,000ล้านบาทซึ่งความสูญเสียส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงการยกเลิกการจองห้องพัก, การยกเลิกเที่ยวบิน, โรงแรมสูญเสียรายได้ และการใช้จ่ายในการเตรียมตัวรับมือพายุเฮอร์ริเคนดอเรียน

เฮอร์ริเคนโดเรียนถล่มบาฮามาส

พายุเฮอร์ริเคนโดเรียน ขึ้นฝั่งบาฮามาสแล้วในเวลา 04.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยรายงานจาก ซีเอ็นเอ็น ระบุว่า เสียงของพายุลูกนี้ดังคล้ายกับเครื่องยนต์เครื่องบินเจ็ท

โดยฝนที่กระหน่ำลงมานั้น ทำให้พื้นที่บนเกาะบาฮามาสบางส่วนมีน้ำท่วมขัง บ้านเรือนของประชาชนกว่า 50,000 หลังคาเรือนในพื้นที่เกาะแกรนด์บาฮามาส ถูกพายุลูกนี้พัดถล่ม แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัด

ขณะนี้ลมความเร็วลมของเฮอร์ริเคนโดเรียนลดระดับลงแล้วจาก 297 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลงมาเป็น 265 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ประกาศยกเลิกกว่า 770 เที่ยวบิน เนื่องจากการเดินทางด้วยอากาศยานอาจได้รับผลกระทบจาก ‘เฮอร์ริเคนโดเรียน’

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยพิบัติจากพายุเฮอริเคนโดเรียน โดยล่าสุดสำนักข่าว ‘ซีเอ็นเอ็น’ รายงานว่า จะมีการปิดทำการท่าอากาศยานนานาชาติออร์แลนโด และท่าอากาศยานนานาชาติฟอร์ต ลอเดอร์เดล-ฮอลิวูด โดยจะไม่มีการเดินทางด้วยเที่ยวบินเชิงพาณิชย์และปิดอาคารผู้โดยสารในเวลาเที่ยงวันจันทร์ที่ 2 ก.ย. ตามเวลาท้องถิ่น ทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินกว่า 770 เที่ยวบินในวันเวลาดังกล่าว


 

ขณะนี้สื่อทั่วโลกกำลังจับตาสถานการณ์ภัยพิบัติ จากพายุเฮอริเคนโดเรียนที่ในวันนี้ โดยศูนย์เฮอร์ริเคนแห่งสหรัฐฯ ได้ยกระดับความรุนแรงพายุลูกนี้จากระดับ 3 เป็นระดับ 5 โดยมีความเร็วลมอยู่ที่ 260 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งถือว่าในระดับนี้ เป็นพายุเฮริเคนลูกใหญ่ที่สุด ที่มีกำลังในการทำลายล้างอาคาร บ้านเรือนได้ ทั้งนี้คาดว่า พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงขจากพายุลูกดังกล่าวได้แก่ หมู่เกาะบาฮามาสเหนือ เกาะอะบาโค และหมู่เกาะทางภาคเหนือ

ทั้งนี้ในช่วงวันจันทร์ เฮอริเคนโดเรียน จะเคลื่อนที่เข้าไปยังชายฝั่งตะวันออกของรัฐฟลอริดา และคาดว่าจะมีฝนตกอย่างหนักในวันดังกล่าว หลังจากนั้นในวันอังคาร มีการคาดการณ์ว่า พายุลูกนี้ตะเปลี่ยนทิศทางไปยังภาคตะวันตก หลังจากนั้นในช่วงวันพุธ พายุเฮอริเคนที่มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ อาจจะอ่อนกำลังลง

เส้นทางการเคลื่อนตัวของเฮอริเคนโดเรียน

ทั้งนี้ทางการได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในรัฐจอร์เจีย รัฐนอร์ท แคโรไลนา และรัฐเซาท์ แคโรไลนา เพื่อรับมือกับพายุลูกนี้ พร้อมสั่งให้ประชาชนเตรียมกักตุนอาหาร น้ำและยารักษาโรค ให้เพียงพอเป็นเวลา 1 สัปดาห์ นอกจากนี้ สนามบินนานาชาติออร์แลนโด ในรัฐฯ ฟลอริดา ประกาศหยุดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ตั้งแต่เวลา 02.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นในวันจันทร์

ทั้งนี้มีการประกาศปิดทำการศูนย์อวกาศเคนเนดีในรัฐฟลอริดา รวมถึงเจ้าหน้าที่ในเขตมาร์ตินเคาน์ตี้ได้ประกาศการอพยพประชาชนไปยังเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว

อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ด้วยว่า พายุเฮอร์ริเคนลูกนี้ จะเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบ 27 ปี หลังพายุเฮอร์ริเคนแอนดรู พัดถล่มสหรัฐฯ ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 65 คนและบ้านเรือนถูกทำลายไป 63,000 หลัง

เผยภาพถ่ายตาพายุ

องค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติ เปิดเผยภาพถ่าย ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นภาพถ่ายของตาพายุเฮอร์ริเคนโดเรียน

ดวงตาพายุ ถือเป็นศูนย์กลางของพายุ ตาของพายุมีลักษณะเป็นพื้นที่วงกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยปกติที่ 30–65 กม. ซึ่งถูกล้อมรอบด้วย กำแพงตา จะมีลักษณะพิเศษคือ มีลมเบาและท้องฟ้าโปร่ง

ทรัมป์เสนอแนวคิดสกัดพายุเฮอริเคน

ก่อนหน้านี้เคยมีการนำเสนอแนวคิดการสกัดกั้นพายุของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ โดยเขาได้เสนอแนวคิดระหว่างรับฟังรายงานสรุปเรื่องพายุเฮอริเคน โดยมีการตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ในการสกัดกั้นพายุเฮอริเคนที่กำลังก่อตัวนอกชายฝั่งด้วยการหย่อนระเบิดนิวเคลียร์ลงไปที่ตาพายุ แต่เคยมีนักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นว่าการทำเช่นนั้นไม่น่าจะได้ผล และถูกคัดค้านอย่างหนัก

 

นายกฯ ดูน้ำท่วม บอกไม่มีความสุข เพราะห่วงประชาชน

ประเด็นน่าสนใจ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวตอนหนึ่งระหว่างลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัย เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ว่า

ดีใจที่ได้มาเยี่ยมประชาชนในวันนี้ ได้เห็นความทุกข์ยากของประชาชนจากเหตุน้ำท่วม ตนจึงต้องการมาดูแลประชาชนให้ดีที่สุดทุกวันนี้ไม่เคยมีความสุข เพราะตนเป็นห่วงประชาชนจากเหตุที่เกิดขึ้น

เบื้องต้นได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยด่วน ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เช่น ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว อพยพผู้ประสบภัย ส่งมอบอาหารและน้ำ จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ และเร่งระบายน้ำ พร้อมทั้งหามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมทุกมิติ

ฝากคนไทยทั้งประเทศรักกัน

ขณะเดียวกันอยากให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับพายุลูกใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วย ยกระดับการแจ้งเตือนการอพยพประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภัย และฝากให้ประชาชนทั้งประเทศรักกัน

ขอให้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งทรงรับสั่งห่วงใยประชาขนและให้รัฐบาลดูแลประชาชนให้ดีที่สุด

ซึ่งรัฐบาลยืนยันดูแลคนไทยทั้งประเทศ นายกรัฐมนตรียังฝากข้าราชการให้ถือว่าประชาชนเป็นครอบครัว มีเรื่องร้องทุกข์ใดก็ไปแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรม และฝากประชาชนให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดด้วย

ส่วนการแก้ปัญหาน้ำทั้งน้ำท่วม น้ำแล้งนั้น ต้องทำทั้งระบบ ระยะสั้น กลาง และยาว ทุกคนต้องร่วมมือกัน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์และเทคโนโลยี เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารให้ทันกับสถานการณ์

เต้จี้รัฐบาล! ตรวจสอบการออกใบรับรอง การก่อสร้างโรงงานน้ำตาล

ประเด็นน่าสนใจ

ที่สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้แถลงข่าว เพื่อขอให้รัฐบาลตรวจสอบการออกใบรับรองการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล ซึ่งการออกใบรับรองดังกล่าวเป็นการริดรอนสิทธิตามสิทธิผู้อื่น ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญ โดยตามขั้นตอนจะต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) แต่มีการออกใบรับรองให้ตั้งโรงงานน้ำตาลได้

นอกจากนี้การออกใบรับรองให้ตั้งโรงงานน้ำตาลในพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามตั้งโรงงานอุตสาหกรรม แต่มีเอกสารประกอบคำขอใบรับรองให้ตั้งโรงงานน้ำตาล จำนวน 11 โรงงาน ในพื้นที่ต้องห้ามดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชันและยังเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมาย มาตรา 157 ของข้าราชการ จึงอยากให้รมต.กระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจสอบประเด็นดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ การออกใบรับรองให้ตั้งโรงงานน้ำตาลมากเกินไป จะทำให้เกิดการแย่งวัตถุดิบกัน และก่อให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มโรงงานน้ำตาลได้ การให้ตั้งโรงงานน้ำตาลมากเกินไป จะทำให้ราคาอ้อยและน้ำตาลตกต่ำลงตามหลักเศรษฐศาสตร์ ทำให้รัฐบาลต้องใช้เงิน 6,500 ล้านบาท เข้าไปช่วยเหลือชาวไร่อ้อย

นอกจากนี้ ยังอาจก่อให้เกิดการรุกที่ป่าสงวนและแย่งน้ำเพื่อการเกษตรของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สีเขียว การมีไร่อ้อยจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดการเผาไร่อ้อย ส่งผลให้เกิดฝุ่น ควัน มลพิษทางอากาศ PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่ขณะนี้

จัดหางาน สมัครออนไลน์ได้

จัดหางาน สมัครออนไลน์ได้ สะดวก ไม่เสียเวลา

ตำแหน่งที่เปิดรับ
👉 JobDeeDee จัดหางาน – พนักงานประจำบริษัทฯ
👉 JobDeeDee จัดหางาน – พนักงานฝ่ายขาย (อิสระ)
👉 รับสมัครผู้จัดการฝ่ายการตลาด
👉 รับสมัครตัวเเทนขายซิมมือถือ
👉 หางานเลือกจังหวัดได้ หาตามตำแหน่งงานได้เลย

JobDeeDee จัดหางาน - พนักงานประจำบริษัทฯ JobDeeDee จัดหางาน - พนักงานประจำบริษัทฯ

JobDeeDee จัดหางาน – พนักงานประจำบริษัทฯ

JobDeeDee จัดหางาน - พนักงานฝ่ายขาย (อิสระ) JobDeeDee จัดหางาน - พนักงานฝ่ายขาย (อิสระ)

JobDeeDee จัดหางาน – พนักงานฝ่ายขาย (อิสระ)

รับสมัครผู้จัดการฝ่ายการตลาด รับสมัครผู้จัดการฝ่ายการตลาด

รับสมัครผู้จัดการฝ่ายการตลาด

รับสมัครตัวเเทนขายซิมมือถือ รับสมัครตัวเเทนขายซิมมือถือ

รับสมัครตัวเเทนขายซิมมือถือ

หางานเลือกจังหวัดได้ หาตามตำแหน่งงานได้เลย

Cigna อุ่นใจให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 5,000 บาท / อุบัติเหตุ นาน 1 เดือน ฟรี!

รวบลูกจ้างแสบฉกทรัพย์นับล้าน บ้านอดีต รมช.กลาโหม

ประเด็นน่าสนใจ

ตำรวจนครบาลวังทองหลาง เข้าตรวจสอบ เหตุคนร้ายเข้าไปขโมยทรัพย์สินในบ้านของนางพัธธานา รอดโพธิ์ทอง อดีตภรรยาของ พลตรีสมบัติ รอดโพธิ์ทอง อดีตนายทหาร จปร.7 หรือนายทหารกลุ่มยังเติร์ก และเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม โดยคนร้ายได้รื้อค้นทรัพย์สินได้เครื่องเพชร ทองรูปพรรณ มูลค่าหลายล้านบาท บริเวณห้องนอนชั้นที่ 2 ขณะที่นางพัธธานา ออกไปทำธุระ

ซึ่งหลังเกิดเหตุ พบว่าลูกจ้างสาวได้หนีออกจากบ้านไม่กลับมาอีกเลย จึงเชื่อว่าเป็นคนร้ายแน่นอน ล่าสุดตำรวจตามจับลูกจ้างสาวรายนี้ได้แล้ว ชื่อว่านางเรือน ชาวเมียนมาร์ อายุ 19 ปี ได้ที่ด่านตรวจกิ่งทัพยั้งแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ขณะกำลังจะข้ามแดน โดยเจ้าหน้าที่พบทรัพย์สินของกลางหลายรายการ จากการสอบสวนรับสารภาพ ต้องการนำทรัพย์สินทั้งหมดไปขายในประเทศเมียนมาเพราะมีแหล่งรับซื้อ จึงคุมตัวดำเนินคดี

สำหรับพล.ต.สมบัติ เป็นนายทหารกลุ่มยังเติร์ก เข้าร่วมในเหตุการณ์กบฏเมษาฮาวายปี 24 และได้ลาออกจากราชการทหารมาเล่นการเมืองสังกัดพรรคพลังธรรม ลงสมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ก่อนได้รับเลือกตั้งในปี 2535 ซึ่งเป็นการเลือกตั้ง หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ได้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ก่อนที่ พลตรีสมบัติเสียชีวิตลงในวันที่ 23 พ.ค.2560

DSI เร่งล่าทีมอุ้มฆ่า ‘บิลลี่ พอละจี’ ถูกอุ้มเผาอำพราง

ประเด็นน่าสนใจ

เจ้าหน้าที่ระดับสูง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ยืนยันว่าบิลลี่ หรือ นายพอละจี รักจงเจริญ แกนนำกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่หายตัวไปอย่างไร้ร่อยรองมานานกว่า 5 ปี หลังจากถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จับกุมในระหว่างนำน้ำผึ้งออกจากพื้นที่อุทยาน

ขณะนี้ บิลลี่ ได้เสียชีวิตแล้ว โดยตรวจพิสูจน์จากหลักฐานที่พบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร 1 ถัง ภายในถังมีชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ เหล็กเส้น 2 เส้น ถ่านไม้ 4 ชิ้น และเศษฝาถังน้ำมัน ถูกนำไปทิ้งไว้ในน้ำใกล้กับสะพานแขวน

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชี้แจงว่าชิ้นส่วนกระดูกที่พบเป็นกระดูกกะโหลกศรีษะข้างซ้ายของมนุษย์ มีรอยไหม้ร่วมกับรอยแตกร้าว และการหดตัวของกระดูกจากการถูกความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 200-300 องศาเซลเซียส ตรวจพบสารพันธุกรรม (DNA) ตรงกับนางโพเราะจี รักจงเจริญ แม่ของนายบิลลี่ และเมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานอื่นประกอบจึงสันนิษฐานได้ว่านายบิลลี่เสียชีวิตแล้วโดยไม่ทราบวิธีการทำให้ตาย แต่นำมาเผาทำลายเพื่ออำพรางคดี

นอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนกระดูกเพิ่มเติมอีก 20 ชิ้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนต่อจากนี้จึงจะทราบผล ส่วนผลการชันสูตรว่านายบิลลี่เสียชีวิตมานานเท่าใด ยังอยู่ในระหว่างการชันสูตร เบื้องต้นระบุได้แค่ว่าเสียชีวิตมานานพอสมควร ทางดีเอสไอได้แจ้งให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทราบแล้ว และทางดีเอสไอจะรีบติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุด เนื่องจากเป็นการฆาตกรรมโดยทรมาน และการบังคับบุคคลให้สูญหายถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง

 

อย่างไรก็ตามมีผู้เชี่ยวชาญได้ระบุให้ฟังว่า สำหรับเหล็กเส้นทั้ง2 แส้นที่พบ คาดว่าจะใช้ขัดร่างของนายบิลลี่ ขณะอยู่ในถัง เพื่อไม่ให้สามารถดิ้นหรือลอยขึ้นมาได้ ซึ่งการตายในลักษณะนี้เป็นไปได้ทั้งการตายแบบถูกเผาขณะมีชีวิตหรือเสียชีวิตไปแล้วได้ทั้งนั้น

สำหรับนายบิลลี่ หายตัวไปเมื่อวันที่ 17 เม.ย.2557 หลังจากถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ควบคุมตัวในข้อหาครอบครองน้ำผึ้งป่า ที่ด่านเขามะเร็ว อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี จากนั้น นางพิณนภา พฤกษาพรรณ หรือ “มีนอ” ภรรยา ร่วมกับเครือข่ายองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ได้ร้องต่อศาลจังหวัดเพชรบุรี ขอให้มีการไต่สวนการหายตัวไป แต่ต่อมาศาลยกคำร้อง โดยระบุว่าหลักฐานไม่เพียงพอ ก่อนที่ดีเอสไอจะลงมารับเป็นคดีพิเศษ เมื่อ เม.ย. 2561

ผู้นำฮ่องกงปัดข่าว ‘อยากลาออก’ ชี้ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

ประเด็นน่าสนใจ

มีการเผยแพร่คลิปเสียงควมยาวประมาณ 24 นาที ที่มีการระบุว่าเป็นคลิปเสียงของนางแคร์รี แลม หัวหน้าคณะผู้บริหารฮ่องกงคนปัจจุบัน ระหว่างการประชุมร่วมกับกลุ่มตัวแทนจากภาคธุรกิจของฮ่องกง เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเนื้อหาในคลิปบางช่วงบางตอนมีการระบุว่า ตอนนี้รัฐบาลฮ่องกง “มีทางเลือกที่จำกัดมาก” ในการแก้ไขวิกฤติการเมืองซึ่งยืดเยื้อตั้งแต่กลางเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา

นอกจากนี้สถานการณ์การประท้วงที่รุนแรงในฮ่องกงกลายเป็น “เครื่องมือในการต่อสู้ ด้านความมั่นคงและอธิปไตยระหว่างสหรัฐฯและจีน จนกระทั่งรัฐบาลปักกิ่งถือว่าเรื่องนี้กลายเป็น “ประเด็นระดับชาติ” แล้ว

ทั้งนี้คลิปเสียงบทสนทนาภาษาอังกฤษ แลมกล่าวด้วยว่า “เธอเสียใจอย่างยิ่ง และหากเลือกได้ สิ่งแรกที่เธอจะทำคือการลาออก เพราะเธอเป็นผู้จุดชนวน ความขัดแย้งในการผลักดันกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน ระหว่างฮ่องกง กับแผ่นดินใหญ่ มาเก๊า และไต้หวัน เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติ

อย่างไรก็ตามแคร์รี แลมเผยว่าเธอมั่นใจว่าจีนแผ่นดินใหญ่จะไม่ใช้กำลังความรุนแรงทางทหาร เพื่อจัดการกับสถานการณ์การประท้วง ซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ต่างประเทศจับตามากที่สุด ซึ่งจีนแผ่นดินใหญ่ยังคงพิจารณาเรื่องการใช้มาตรการทางทหาร แต่ประเมินร่วมกับความเสี่ยงสูงของการที่จีนต้องแลกกับภาพลักษณ์ที่ต้องสูญเสียไป โดยมีการพูดถึงความรุนแรงในสถานการณ์ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน เมื่อปี 2532 ที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะกอบกู้ชื่อเสียงกลับมาได้

อย่างไรก็ตาม หลังมีข่าวคลิปเสียงหลุดออกมาได้ไม่นาน นางแคร์รี แลม ได้ออกแถลงการณ์ แก้ข่าวที่ชี้ว่าเธออยากลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารฮ่องกง ว่าเธอไม่เคยขอให้รัฐบาลกลางในกรุงปักกิ่งอนุมัติการลาออกของตัวเอง แลมกล่าวว่าเธอมองการลาออกไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องในการแก้ไขวิกฤติครั้งนี้ และเธอยังเชื่อมั่นในศักยภาพของสมาชิกทุกคนในคณะผู้บริหาร ว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ในฮ่องกงได้ผ่านการสนับสนุนจากจีนแผ่นดินใหญ่

ที่มา cnn.com

เกาะติด ‘เฮอร์ริเคนโดเรียน’ รุนแรงสุดในรอบ 27 ปี ขึ้นฝั่งสหรัฐฯแล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

3 กันยายน 2562 :  ผู้อยู่อาศัยในรัฐฟลอริดา ของสหรัฐฯ เริ่มได้รับผลกระทบจากพายุโดเรียนแล้ว หลังจากมีฝนโปรยปรายลงมาเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง และมีลมกรรโชกแรง

อย่างไรก็ตามในขณะนี้พายุลูกนี้ได้อ่อนกำลังลงเหลือความรุนแรงในระดับ 3 จากในตอนแรกที่มีความรุนแรงสูงสุดถึงระดับ 5 โดยขณะนี้โดเรียนมีความเร็วลมอยู่ที่ 190 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เจ้าหน้าที่ยังยืนยันว่า อาณุภาพของพายุลูกนี้ยังคงน่ากลัวเพราะสามารถสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและแนวชายฝั่งได้

ก่อนหน้านี้พายุเฮอร์ริเคนโดเรียนได้พัดขึ้นฝั่งถล่มเกาะบาฮามาส ( เป็นประเทศตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตะวันออกของรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา) โดยสำนักข่าว ‘ซีเอ็นเอ็น’ ระบุว่าพายุลูกนี้เป็นพายุลูกที่รุนแรงที่สุดที่เคยถล่มเกาะบาฮามาสมา ซึ่งล่าสุด มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 5 ราย และมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนัก

ภาพความเสียหายหลังเฮอร์ริเคนโดเรียนถล่มชายฝั่งใกล้รีสอร์ทในเขตโฮปทาวน์

นักพยากรณ์ชี้ว่า เฮอร์ริเคนโดเรียนน่าจะพัดขึ้นฝั่งรัฐฟลอริดา สหรัฐฯ ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น โดยทางการมีคำสั่งให้ประชาชนชาวอเมริกันหลายล้านคนอพยพออกจากที่อยู่อาศัยแล้ว

ส่วนทางด้านทางการสหรัฐฯ มีการยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 2,700 เที่ยว เนื่องจากพายุเฮอร์ริเคนโดเรียนได้พัดเข้ามาใกล้ฝั่งสหรัฐฯเข้าไปทุกขณะ ส่วนสายการบินเดลต้า แอร์ไลน์ได้ยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับในเส้นทางระหว่างเกาะบาฮามาสเนื่องจากเครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้ เพราะอาจได้รับอันตรายจากอิทธิพลของพายุลูกนี้

ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐ (เอ็นเอชซี) ในเมืองไมอามี รัฐฟลอริดาออกประกาศเตือน เฮอริเคน “ดอเรียน” ทวีกำลังขึ้นเป็นเฮอริเคนระดับ 4 ซึ่งถือว่า “อันตรายอย่างยิ่ง” โดยมีความเร็วลมสูงสุดถึง 215 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังหอบกระแสลมและฝนข้ามแอตแลนติกมุ่งหน้าสู่รัฐฟลอริดา

คาดว่าจะก่อคลื่นพายุซัดฝั่งหรือ “สตอร์ม เซิร์จ” สูงตั้งแต่ 3-4.5 เมตรบริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่เกาะ โดย มีความเร็วลมสูงสุดที่ 85 ไมล์ต่อชั่วโมง

ทั้งนี้ทางการสหรัฐคาดการณ์ว่า เฮอริเคน “ดอเรียน” จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งตะวันออกของรัฐฟลอริดาในเช้าวันนี้ (2 ก.ย.) ระหว่างนี้ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มกันตุนอาหาร น้ำดื่ม และเสบียงอื่น ๆ ที่จำเป็น ขณะที่ปั๊มน้ำมันบางแห่งมีผู้คนแห่นำรถไปเติมน้ำมันจนหมดเกลี้ยงไม่มีจำหน่าย

อิทธิพลของเฮอริเคนดอเรียนอาจส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันหลายล้านคน รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในรัฐฟลอริดาอย่าง วอลท์ ดิสนีย์ เวิลด์ และรีสอร์ตหรู มาร์-อา-ลาโก ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในย่านปาล์มบีช

มีรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเยือนโปแลนด์ และจะอยู่ดูแลสถานการณ์ภายในประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่า รัฐบาลกลางสหรัฐมีทรัพยากรเพียงพอในการรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากพายุเฮอร์ริเคนโดเรียน

เว็บไซต์ แอคคู เวเธอร์ ได้ประเมินความเสียหายที่อาจเกิดจากเฮอร์ริเคนโดเรียน โดยระบุว่า ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโดยพายุเฮอร์ริเคนดอเรียนน่าจะอยู่ที่ 8,000-10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 245,000 ล้าน ถึง 306,000ล้านบาทซึ่งความสูญเสียส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงการยกเลิกการจองห้องพัก, การยกเลิกเที่ยวบิน, โรงแรมสูญเสียรายได้ และการใช้จ่ายในการเตรียมตัวรับมือพายุเฮอร์ริเคนดอเรียน

เฮอร์ริเคนโดเรียนถล่มบาฮามาส

พายุเฮอร์ริเคนโดเรียน ขึ้นฝั่งบาฮามาสแล้วในเวลา 04.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยรายงานจาก ซีเอ็นเอ็น ระบุว่า เสียงของพายุลูกนี้ดังคล้ายกับเครื่องยนต์เครื่องบินเจ็ท

โดยฝนที่กระหน่ำลงมานั้น ทำให้พื้นที่บนเกาะบาฮามาสบางส่วนมีน้ำท่วมขัง บ้านเรือนของประชาชนกว่า 50,000 หลังคาเรือนในพื้นที่เกาะแกรนด์บาฮามาส ถูกพายุลูกนี้พัดถล่ม แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัด

ขณะนี้ลมความเร็วลมของเฮอร์ริเคนโดเรียนลดระดับลงแล้วจาก 297 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลงมาเป็น 265 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ประกาศยกเลิกกว่า 770 เที่ยวบิน เนื่องจากการเดินทางด้วยอากาศยานอาจได้รับผลกระทบจาก ‘เฮอร์ริเคนโดเรียน’

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยพิบัติจากพายุเฮอริเคนโดเรียน โดยล่าสุดสำนักข่าว ‘ซีเอ็นเอ็น’ รายงานว่า จะมีการปิดทำการท่าอากาศยานนานาชาติออร์แลนโด และท่าอากาศยานนานาชาติฟอร์ต ลอเดอร์เดล-ฮอลิวูด โดยจะไม่มีการเดินทางด้วยเที่ยวบินเชิงพาณิชย์และปิดอาคารผู้โดยสารในเวลาเที่ยงวันจันทร์ที่ 2 ก.ย. ตามเวลาท้องถิ่น ทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินกว่า 770 เที่ยวบินในวันเวลาดังกล่าว


 

ขณะนี้สื่อทั่วโลกกำลังจับตาสถานการณ์ภัยพิบัติ จากพายุเฮอริเคนโดเรียนที่ในวันนี้ โดยศูนย์เฮอร์ริเคนแห่งสหรัฐฯ ได้ยกระดับความรุนแรงพายุลูกนี้จากระดับ 3 เป็นระดับ 5 โดยมีความเร็วลมอยู่ที่ 260 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งถือว่าในระดับนี้ เป็นพายุเฮริเคนลูกใหญ่ที่สุด ที่มีกำลังในการทำลายล้างอาคาร บ้านเรือนได้ ทั้งนี้คาดว่า พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงขจากพายุลูกดังกล่าวได้แก่ หมู่เกาะบาฮามาสเหนือ เกาะอะบาโค และหมู่เกาะทางภาคเหนือ

ทั้งนี้ในช่วงวันจันทร์ เฮอริเคนโดเรียน จะเคลื่อนที่เข้าไปยังชายฝั่งตะวันออกของรัฐฟลอริดา และคาดว่าจะมีฝนตกอย่างหนักในวันดังกล่าว หลังจากนั้นในวันอังคาร มีการคาดการณ์ว่า พายุลูกนี้ตะเปลี่ยนทิศทางไปยังภาคตะวันตก หลังจากนั้นในช่วงวันพุธ พายุเฮอริเคนที่มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ อาจจะอ่อนกำลังลง

เส้นทางการเคลื่อนตัวของเฮอริเคนโดเรียน

ทั้งนี้ทางการได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในรัฐจอร์เจีย รัฐนอร์ท แคโรไลนา และรัฐเซาท์ แคโรไลนา เพื่อรับมือกับพายุลูกนี้ พร้อมสั่งให้ประชาชนเตรียมกักตุนอาหาร น้ำและยารักษาโรค ให้เพียงพอเป็นเวลา 1 สัปดาห์ นอกจากนี้ สนามบินนานาชาติออร์แลนโด ในรัฐฯ ฟลอริดา ประกาศหยุดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ตั้งแต่เวลา 02.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นในวันจันทร์

ทั้งนี้มีการประกาศปิดทำการศูนย์อวกาศเคนเนดีในรัฐฟลอริดา รวมถึงเจ้าหน้าที่ในเขตมาร์ตินเคาน์ตี้ได้ประกาศการอพยพประชาชนไปยังเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว

อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ด้วยว่า พายุเฮอร์ริเคนลูกนี้ จะเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบ 27 ปี หลังพายุเฮอร์ริเคนแอนดรู พัดถล่มสหรัฐฯ ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 65 คนและบ้านเรือนถูกทำลายไป 63,000 หลัง

เผยภาพถ่ายตาพายุ

องค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติ เปิดเผยภาพถ่าย ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นภาพถ่ายของตาพายุเฮอร์ริเคนโดเรียน

ดวงตาพายุ ถือเป็นศูนย์กลางของพายุ ตาของพายุมีลักษณะเป็นพื้นที่วงกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยปกติที่ 30–65 กม. ซึ่งถูกล้อมรอบด้วย กำแพงตา จะมีลักษณะพิเศษคือ มีลมเบาและท้องฟ้าโปร่ง

ทรัมป์เสนอแนวคิดสกัดพายุเฮอริเคน

ก่อนหน้านี้เคยมีการนำเสนอแนวคิดการสกัดกั้นพายุของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ โดยเขาได้เสนอแนวคิดระหว่างรับฟังรายงานสรุปเรื่องพายุเฮอริเคน โดยมีการตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ในการสกัดกั้นพายุเฮอริเคนที่กำลังก่อตัวนอกชายฝั่งด้วยการหย่อนระเบิดนิวเคลียร์ลงไปที่ตาพายุ แต่เคยมีนักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นว่าการทำเช่นนั้นไม่น่าจะได้ผล และถูกคัดค้านอย่างหนัก